ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Δουλεύοντας με ασφάλεια, κάθε μέρα
Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της αίσθησης του ανήκειν στην εταιρεία, καθώς και για τη διασφάλιση καλύτερων κοινών αποτελεσμάτων, ξεκινώντας από ένα υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

At the forefront, the company places actions aimed at safeguarding the health of all employees, such as:

Στην πρώτη γραμμή, η εταιρεία τοποθετεί δράσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων, όπως:

  • Συνεργασίες με εθνικές ενώσεις όπως η LILT, με στόχο την παροχή δωρεάν επισκέψεων προληπτικού ελέγχου στους εργαζόμενους και συμβουλές με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών προτύπων και την αποθάρρυνση του καπνίσματος κατά τις ώρες εργασίας και πέρα
  • Ενεργοποίηση πύλης αφιερωμένης στην εταιρική ευημερία, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να επωφεληθούν από μια σειρά συμφωνημένων υπηρεσιών: εκπαίδευση, υγεία, τουρισμός και πρόνοια. Κατά τη διάρκεια του 2021, ενεργοποιήθηκαν περισσότερες από 780 περιοδικές επισκέψεις, επιπλέον των πολυάριθμων επισκέψεων μετά την ανάρρωση από τον Covid-19.

Η διασφάλιση μιας ικανοποιητικής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής για όλους τους εργαζόμενους συμβαδίζει με τη διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών ασφαλείας για αυτούς: μια ομάδα έκτακτης ανάγκης είναι πάντα έτοιμη να επέμβει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.