Sustainability

VERBRUIK EN EMISSIES

Het verbruik beperken met het oog op voortdurende verbetering. Vermindering van het energieverbruik en beheersing van de emissies in de productiefasen zijn sleutelelementen voor een bedrijf dat ernaar streeft het milieu minder te belasten.

In 2022 was 72% van de ingekochte elektriciteit, op het niveau van de Groep, gecertificeerd als afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Vanaf 2021 is de Group een partnerschap met EnelX aangegaan voor de uitbreiding van fotovoltaïsche installaties op belangrijke productievestigingen.