7 JAAR GARANTIE

Indien u in één aankoop 4 SMEG apparaten aanschaft en hiervan minimaal 2 apparaten zijn voorzien van het Esclusiva logo, dan bieden wij u na registratie een gratis verlenging van de garanteiperiode van 2 naar 7 jaar

In deze verlenging zijn onderdelen, arbeidsloon en voorrijkosten inbegrepen. Wij vragen u vriendelijk het registratieformulier, onderin op de pagina, volledig in te vullen en dit ons binnen 30 dagen na levering toe te sturen, samen met een kopie van de aankoopfactuur. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.

 

De bevestiging van de garantieverlenging ontvangt u binnen 28 dagen nadat wij het registratieformulier hebben ontvangen. Wij vragen u vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele adres- en/ of telefoonnummer wijzigingen, zodat wij u een optimale service kunnen verlenen.

VOORWAARDEN:

 1. Dit aanbod is uitsluitend geldig wanneer de Smeg apparatuur bij een officiële Nederlandse dealer is gekocht.

 2. De verlengde garantie is persoongebonden en niet overdraagbaar.

 3. Er kan uitsluitend aanspraak op de verlengde garantie worden gemaakt bij het tonen van het originele certificaat.

 4. Indien u 50 dagen na het versturen van het registratieformulier nog geen certificaat hebt ontvangen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met Smeg Nederland – afdeling After Sales, telefoonnummer 020-449 01 20. Smeg Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor formulieren die in de post verloren zijn gegaan.

 5. De verlengde garantie omvat alle reparatiekosten aan het apparaat die het gevolg zijn van een elektrisch of mechanisch defect, waardoor het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Verder zijn alle wettelijke bepalingen van de standaard garantieperiode van 2 jaar van kracht.

 6. Apparaten gekocht via projecten komen niet in aanmerking voor deze 5 jaar garantie.

UITGESLOTEN VAN GARANTIE:

 1. Reparaties die worden uitgevoerd door een niet- erkende service partner van Smeg Nederland B.V.
 2. Onjuiste opstelling of installatie
 3. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting
 4. Onjuist onderhoud en/ of het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen.
 5. Gebruik van niet-originele Smeg-onderdelen of accessoires
 6. Apparaten die om bepaalde redenen door de producent zijn omgeruild.
 7. Apparaten die gebruikt zijn voor andere doeleinden dan particulier huishoudelijk gebruik.
 8. Kosten die voortkomen uit gebruik van de apparatuur anders dan voor privé doeleinden, tenzij ander schriftelijk overeengekomen met Smeg Nederland B.V.
 9. Apparaten die beschadigd zijn geraakt door een ongeval, diefstal of poging tot diefstal, opzettelijk aangebrachte schade, door vuur, door een explosie, door overstroming, bliksem inslag, vorst of ander weer condities, problemen met de elektriciteitstoevoer.
 10. Apparaten waarvan het typeplaatje met modelnummer en serienummer verwijderd, gewijzigd en/ of onleesbaar is.
 11. Kosten die door Smeg Nederland B.V. worden gemaakt wanneer er geen fout geconstateerd aan het apparaat.
 12. Kosten voor regulier onderhoud en reinigen van het apparaat.
 13. Kosten voor het repareren buiten reguliere werktijden.
 14. Kosten die voortkomen uit het feit dat het apparaat niet kan worden gebruikt door het defect raken van het apparaat.
 15. Esthetische fouten.
 16. Afwijkende specificaties van een apparaat dat in een ander land is aangeschaft, waardoor het apparaat niet of slechts beperkt bruikbaar is.
 17. Kosten van en het vervangen van slijtage onderhevige onderdelen zoals lampen, starters, filters, zekeringen e.d.
 18. Roestvorming, corrosie, vervuilingschade en waterschade.
 19. 19. Kabels, stekkers en aansluiting

Klik op onderstaande button voor de uitleg waar u het serienummer kunt vinden.

Vind hier de serienummers

GARANTIEFORMULIER 7 JAAR GRATIS GARANTIE

10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
10 of 20 cijfers
Upload
S.v.p. een kopie van de originele aankoopfactuur meezenden. Max 1 Mb

Schuif de pijl naar rechts om te bevestigen dat u geen robot bent.