Zoeken
Enter at least 3 characters
Zoeken
Enter at least 3 characters
Sustainability

MILIEUPROJECTEN

Lokale acties voor wereldwijde duurzaamheid

Steeds duurzamer worden vereist een constante inzet van alle leden van de organisatie. Daarom zijn in de loop der jaren in Italië en de rest van de wereld milieuprojecten geactiveerd. Deze projecten streven ernaar hun eigen lokale bijdrage toe te voegen aan de wereldwijde strategie, in het belang van de planeet.

HOOFDKANTOORPROJECTEN

KILOMETROVERDE PROJECT

Smeg is  lid van het Consorzio Kilometroverde Parma, een lokale organisatie met als missie het creëren van permanente bossen in de provincie Parma, Noord-Italië. Het bedrijf heeft grond beschikbaar gesteld voor de aanplant van bomen verspreid over 30.000 vierkante meter.

DUURZAAM MOBILITEITSPROJECT

Er loopt een project voor de aanleg van oplaadpunten voor elektrische voertuigen om een nieuwe, duurzamere en efficiëntere benadering van mobiliteit te bevorderen.

INTERNATIONALE PROJECTEN

SMEG FRANKRIJK

 Smeg Frankrijk zet zich in voor een sterke aanpak van duurzaamheid met de ondertekening van een klimaatcontract in juli 2022 dat de verschillende maatregelen beschrijft die het bedrijf tegen 2023 zal nemen op het gebied van duurzame ontwikkeling, zoals het verminderen van het printen van papier en het verhogen van onze communicatie over productduurzaamheid en groenere producten. In 2023 zal SMEG Frankrijk nog verder gaan en zich inzetten voor het Franse bos met ReforestAction. In de loop van dat jaar zullen in Frankrijk ten minste 2000 bomen worden geplant.

SMEG DUITSLAND

Door alle vertrouwelijke papieren documenten naar een milieuvriendelijke papierverwerker te sturen, draagt Smeg Duitsland bij aan minder waterverbruik, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van bomen. De pulp die ontstaat bij het versnipperen van papier tot vezels wordt gereinigd en vervolgens gemengd met nieuwe pulp tot nieuw papier. Dit betekent dat in totaal 100 procent van Smeg's papierafval met betrekking tot vertrouwelijke documenten wordt hergebruikt. Zo bespaarde Smeg Duitsland in 2022 11.484 bomen.

SMEG UK

Sinds de verhuizing enkele jaren geleden is Smeg UK blijven investeren in de infrastructuur van het gebouw, waaronder de migratie van de verlichting naar LED-panelen en de installatie van zonnepanelen op het dak, waardoor het energieverbruik daalt. De panelen leveren 30.000 KwH stroom per jaar en in 2023 zal dit cijfer verdubbeld zijn, dankzij de installatie van nieuwe fotovoltaïsche panelen op het terrein van het gebouw, omgeven door een weiland met wilde bloemen, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Op de locatie zijn ook 26 oplaadpunten voor elektrische auto's geïnstalleerd, die nu en in de toekomst door klanten en personeel gebruikt kunnen worden om groener reizen aan te moedigen. De stroom die momenteel door de zonnepanelen op ons dak wordt opgewekt, zou bijvoorbeeld een elektrische auto bijna vijf keer de wereld rond kunnen rijden.