FAQ Hällar | Smeg.se

Om induktionshällen visar ett blinkande "H" (för "Hot") på displayen menas det att kokzonen fortfarande är över 60º. När temperaturen sjunker under 60º kommer displayen automatiskt att stängas av.

Du kan via en timer, programmera din induktionshäll på en tidsperiod mellan 1 till 99 minuter. När tiden har gått ut stängs hällen automatiskt av.

Glaskeramikhällar fungerar tack vare att värmeelement som placerats under glasytan värms upp och överför värmen till den valda kokzonen. Induktionshällar å andra sidan använder cirkulära spolar som genererar ett magnetiskt fält som framkallar värme endast till kokkärl som är gjorda av järn och endast om det är placerat på kokzonen. De här hällarna är mer effektiva och extra säkra. Båda typerna är kända för att vara extremt lätta att rengöra.

Smegs ECO-logic funktion som finns på både glaskeramik- och induktionshällar är en elektrisk enhet som begränsar produktens energikonsumption till mindre än 3 kW. Detta innebär att det inte är några problem att använda flera elektriska produkter samtidigt.

Hällar måste rengöras regelbundet, helst efter varje användning. Innan du börjar rengöringen måste du säkerställa att värmeindikatorn inte längre är tänd. Om det finns brända matrester kvar på hällen skrapar du först bort dessa med skrapan som levererades tillsammans med hällen, skölj sedan av och torka med en torr trasa. Regelbundet användande av skrapan minskar behovet av att använda kemiska produkter vid rengöringen. Utöver detta kan man använda rengöringsmedel som finns hos välsorterade fackhandlare. Mer information om hur du ska underhålla din häll finns i bruksanvisningen som kommer med din Smeg produkt.

Induktion fungerar så att den har en elektrisk spole under kokplattan. När ström passerar genom spolen bildar den ett högfrekvent magnetfält. Detta magnetfält skapar en elektrisk ström i grytans eller stekpannans botten, och på grund av det elektriska motståndet blir metallen i grytan eller stekpannan varm. Denna värme fortplantar sig därefter till maten. Induktionen jobbar i pulser, ett pulsande ”brrr” ljud kan då upplevas.

Om man använder ett kokkärl som inte är helt plan kan ett tjutande högfrekvent resonansljud bildas mellan hällen och kokkärlets botten. Grytor som utsätts för hög värme blir ofta lite skeva. Det kan också vara så att kärnan i kokkärlet inte sitter helt fast och det då skapar ett ljud. Det tystaste man kan använda för induktion är en gjutjärnskastrull, dessa ger också bäst värmefördelning.

När det gäller installation på gasprodukter så rekommenderar vi alltid att man anlitar en auktoriserad gasinstallatör.

Vänligen se bruksanvisning och teknisk ritning till produkten för att läsa mer om mått för håltagning.