Vi är fast övertygade om att internet bör vara tillgängligt för alla och vi är engagerade i att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för en så bred publik som möjligt, oavsett omständigheter och förmåga.

För att uppfylla detta mål strävar vi efter att i möjligaste mån följa World Wide Web Consortiums (W3C) riktlinjer för tillgänglighet på webben 2.1 (WCAG 2.1). Dessa riktlinjer förklarar hur man gör webbinnehåll tillgängligt för personer med olika funktionshinder. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer vi att webbplatsen är tillgänglig för alla människor: synskadade, personer med motoriska funktionsnedsättningar, synnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar och mer.

Vår webbplats använder AccessiWay-teknologi som är avsedd att göra den så tillgänglig som möjligt hela tiden. Vi använder ett tillgänglighetsgränssnitt som gör att personer med specifika funktionshinder kan anpassa webbplatsens användargränssnitt (UI) och designa det efter sina personliga behov.

LADDA NER TILLGÄNGLIGHETSUTTALANDEN

www.smeg.com

www.sda.smeg.com

www.smegfoodservice.com

ANTECKNINGAR, KOMMENTARER OCH FEEDBACK

Trots våra ansträngningar att göra alla sidor och innehåll på webbplatsen helt tillgängliga kan det fortfarande finnas sidor eller avsnitt som inte är helt tillgängliga, är på väg att bli tillgängliga eller saknar en tillräcklig teknisk lösning för att göra dem tillgängliga.

Vi fortsätter dock kontinuerligt att förbättra vår tillgänglighet genom att lägga till, uppdatera och förbättra alternativ och funktioner samt utveckla och anta ny teknik.

Allt detta görs för att uppnå optimal nivå av tillgänglighet i enlighet med tekniska framsteg.

Om du behöver hjälp, kontakta oss på [email protected].