Sök
Enter at least 3 characters
Sök
Enter at least 3 characters

Hur anmäler jag en transportskada?

Alla transportskador ska anmälas till Smeg inom 3 dagar efter leverans. Det är kundens ansvar att kontrollera skador vid leverans. Skador på yttre emballage ska skriftligen anmälas direkt transportören i samband med leverans. Det är kundens ansvar att se till att transportören noterar skadan.

Skador på produkt och emballage ska fotograferas och bifogas när du registrerar skadan nedan så att vi kan göra en bedömning av skadans omfattning. Kunden ansvarar för att ge Smeg beställningsnummer, produktmodell, serienummer, bild av skadan samt en utförlig beskrivning. 

Anmäl din transportskada

Du hittar ditt ordernummer i orderbekräftelsen eller på ditt kvitto,
Ladda upp
Ladda upp ditt kvitto eller din orderbekräftelse från Smeg. Om du köpt produkten hos en av våra återförsäljare behöver du kontakta dem för att upprätta ett ärende.
Ladda upp
Ladda upp en bild på typskylten som innehåller serienummer och produktmodell.
Benämns "Mod" på produktens typskylt
Benämns "S/N" på produktens typskylt
Ladda upp
Ladda upp andra dokument eller bild på eventuella skador som är aktuella för ditt ärende.

Dra för att skicka

Vill du veta mer?

Boka service
Läs mer
Reklamation
Läs mer
Kontakta oss
Läs mer