Allt vi gör är inspirerat av de värderingar vi delar.

MÄNNISKOR

På Smeg är hållbar utveckling att investera i medarbetarnas välbefinnande genom att främja en kontinuerlig dialog baserad på öppenhet och samarbete.

Över 24 000 timmar av personalutbildning.

TALANGREKRYTERING
En tillväxtstrategi med människor i fokus.
Läs mer
Dagligt välbefinnande
Arbeta säkert, varje dag.
Läs mer
PERSONALUTBILDNING
Ett kontinuerligt engagemang för att utveckla tekniska och tvärfunktionella färdigheter.
Läs mer

MILJÖ

För Smeg är hållbar utveckling att säkerställa en hälsosam planet för kommande generationer. Detta uppnås genom att garantera tillgång till naturresurser och fokusera på regenerativ hållbarhet.

Mer än 70 procent av den förbrukade elektriciteten kommer från förnybara energikällor.

HUVUDKONTOR
En plats omgiven av grönska
Läs mer
FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
Att begränsa förbrukning med sikte på kontinuerlig förbättring. Att minska energiförbrukning och kontrollera utsläpp i produktionsfaserna är nyckelelement för ett företag som siktar på att bli mindre påverkande på miljön.
Läs mer
MILJÖPROJEKT
Lokala åtgärder för global hållbarhet
Läs mer

PRODUKTER

Hållbar utveckling för Smeg innebär att designa stora och små apparater på ett ansvarsfullt och framåtriktat sätt. Genom att integrera design och teknologi i en mångfald av produkter strävar vi efter att skapa hållbara och långvariga lösningar, vilket speglar vår långsiktiga vision inspirerad av arkitektur.

Användning av biobaserade material för förpackningar av små apparater.

MATERIAL OCH FÖRPACKNINGAR
Från Design till Eko-Design
Läs mer
PRODUKTIONSPROCESSER
Kvalitet och säkerhet är grunden för produktionsfilosofin.
Läs mer
UTMÄRKELSER OCH CERTIFIERINGAR
Framstående design och teknisk skicklighet
Läs mer

Download Sustainability Report