Grönt huvudkontor

Smegs huvudkontor har utsetts till en av de mest innovativa platserna i Italien, tack vare sin intelligenta konsumtionshantering och hållbara utveckling. 2007 vann huvudkontoret tävlingen Modena Domotics, en del av "Bio-architecture Week" som hölls i staden.

Ansvarsfull design

Smegs ugnar, hällar, kaffemaskiner, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar, diskhoar, kylskåp och frysar är alla utformade med hänsyn till hållbarhet och miljö.

Största tonvikt läggs på valet av material, som stål, glas, aluminium och mässing, som lätt kan återvinnas med noggrant planerade separata samlingar. Dessutom uppfyller Smeg helt och hållet bestämmelserna i EU-direktiven RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances) och går längre än bara minimikraven. RoHS-direktivet ställer hårda krav för användningen av farliga ämnen och substanser, såsom bly, kadmium, kvicksilver, krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

REACH
REACH-förordningen gäller hantering av kemiska ämnen och syftar till att säkerställa att människors hälsa och miljö skyddas i största möjliga utsträckning.

Certifikat

Smegs engagemang och respekt för miljön, likaså den sociala påverkan av verksamheten, återspeglas i dess policy för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Policyn som ledningssystemet har antagit, är certifierat i enlighet med internationell standard UNI EN ISO 9001, ISO13485 (Quality Management System for Medical Devices), UNI EN ISO 14001 och ISO 45001.

Hållbarhetsrapport 2021

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2020

Läs mer