SmegConnect

Enbart vissa vitvaror från Smeg kan anslutas till SmegConnect.

Vinkylar:
CVI618LWNX2, CVI618RWNX2, CVI618LWNR2, CVI618RWNR2, CVI638LWN2, CVI638RWN2, CVI318LWX2, CVI318RWX2, CVI338LWX2, CVI338RWX2, CVI118RWS2, CVI118LWS2, CVI118RWN2, CVI118LWN2, CVI138LWS2, CVI138RWS2.

Ugnar:
SF4606WVCPNR, SF4606WVCPNX, SF4606WMCNR, SF4606WMCNX, SFP6606WTPNR, SFP6606WTPNX, SF4106WVCPS, SF4106WMCS, SFP6106WTPS.

Diskmaskiner:
PL7233WTX och LVS533WXIN.

Det första nödvändiga steget är att ladda ner SmegConnect-appen på din mobila enhet (smartphone eller surfplatta). Du måste sedan skapa ett nytt användarkonto enligt instruktionerna som visas vid applikationsstart. Vid denna tidpunkt måste du registrera produkten (avsnittet "Lägg till produkt") och följa de steg-för-steg-indikationer som finns tillgängliga för alla typer av enheter; den nedladdningsbara guiden ger ytterligare information. När du är klar kommer din apparat att vara ansluten till Smeg Cloud på Internet och du kan styra den med mobilappen, var du än är.

SmegConnect-appen är tillgänglig för Smartphone eller surfplatta med iOS-operativsystem version 13.0 eller högre eller Android version 7.0 eller senare.

Innan du påbörjar registreringsprocessen ska du kontrollera att:

 • Din produkt tillhör SmegConnect-sortimentet;
 • Din router är ansluten till Internet och Wi-Fi-funktionen (2,4 GHz-band, WPA2-kryptering) har aktiverats.
 • Din produkt är ansluten till ett eluttag; - Du har dina Wi-Fi-uppgifter (nätverksnamn och lösenord) till hands.
 • Du har en smartphone eller surfplatta med iOS version 13.0 eller senare eller Android version 7.0 eller senare.

När registreringsprocessen har slutförts kan produkten när som helst anslutas eller kopplas från Internet genom att välja lämplig knapp / inställning "Connectivity" på enhetens display.

Nej. När det gäller produktanslutningen visar mobilappen endast den uppdaterade statusen och tillåter dig inte att aktivera den på distans. Om enheten kopplas ur från eluttaget utan att först stänga av Wi-Fi-anslutningen, visas en frånkopplad status i appen efter flera sekunder.

Nej, endast de nya SmegConnect-produkterna kan anslutas. 

Appen är gratis och kan laddas ner från APP Store (för enheter Apple) eller Google Play Store (för Android-enheter).

För att skapa ett SmegConnect-konto måste du installera SmegConnect-appen och registrera dig.

Ja, du kan ändra adressen från SmegConnect-appen i avsnittet "Mitt konto".

Ja, efter installation av SmegConnect-appen måste den andra användaren logga in med samma användarkonto.

Ja, du kan ansluta flera produkter av samma typ.

Du måste ladda ner SmegConnect-appen igen från Apple- eller Google Play-butikerna och ange användarnamnet och lösenordet för ditt SmegConnect-konto.

Ange appen och välj den produkt som ska avregistreras. Gå nu till "Inställningar" och sedan "Anslutning och annan information". Här hittar du artikeln "Avregistrera produkt" där du kan bekräfta avregistreringen av din apparat.

Gå in i appen, välj menyn "Mitt konto" och följ instruktionerna.

Inställningen "Fjärrkontroll", tillhandahållen av säkerhetsskäl, gör att du kan styra apparaten på distans. Om det här alternativet inte är aktiverat skickar apparaten sin status men kan inte ta emot kommandon via mobilappen. Inställningen måste vara på när produkten har registrerats; den inaktiveras automatiskt varje gång produkten slås på igen, varje gång inställningen "Connectivity" stängs av och i vissa fall öppnas dörren.

Stausen för inställningen "Fjärrkontroll" finns på frontpanelen på produkten, där en särskild ikon och/eller en varningslampa syns. Det visas också i mobilappen, på produktsidor.

Av säkerhetsskäl och i överensstämmelse med gällande föreskrifter kan inte alla produktens tillagningsfunktioner aktiveras på distans. I sådana fall tillåter mobilappen fortfarande sändning av matlagningsinställningar innan användaren startar funktionerna lokalt via kontrollpanelen.

 • Kontrollera att Wi-Fi-routern är påslagen; - Kontrollera att Wi-Fi-routern inte är för långt borta från apparaten.
 • Kontrollera status för Wi-Fi-nätverket (2,4 GHz-band);
 • Kontrollera internetanslutningens status.
 • Tryck på "Anslutning" -knappen / inställningen på apparatens display för att koppla bort den och försök igen senare.

Det manuella läget kräver att användaren väljer / skriver autentiseringsuppgifterna (nätverksnamn och lösenord) för sin Wi-Fi-router. Det automatiska läget, istället, baserat på WPS-protokollet (Wi-Fi Protected Setup), säkerställer att dessa referenser överförs direkt från routern till produkten under processen. För att det automatiska läget ska fungera korrekt måste routern stödja WPS-standarden , och den mobila enheten måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som tillhandahålls av den trådlösa routern.

Din hemrouter måste uppfylla åtminstone 802.11b / g-standarderna, men för bättre Wi-Fi-täckning rekommenderas moderna routrar (identifierade som 802.11n eller 802.11ac). Din router måste också tillhandahålla ett Wi-Fi-nätverk (identifierat av ett namn som heter "SSID") i 2,4 GHz-frekvensbandet. Observera att moderna routrar kan vara "dubbla band", dvs. de tillhandahåller ett Wi-Fi-nätverk även i 5 GHz-frekvensbandet, förutom det i 2,4 GHz-bandet; För att kunna anslutas kräver SmegConnect-apparaterna ett 2,4 GHz-bandnätverk. Medan en standardinställning för hemroutrar, se också till att DHCP-serverfunktionen är aktiverad, så att din SmegConnect-apparat automatiskt kan tilldelas en privat IP För instruktioner om hur du kommer åt dina konfigurationsinställningar för den trådlösa routern, se din routerdokumentation eller din internetleverantör.

Wi-Fi-nätverksnamnet (även kallat "SSID") för din router som används som standard vid första installationen är vanligtvis tryckt på en etikett som är fäst vid routern. Du kan också hämta ditt Wi-Fi-nätverksnamn genom att ansluta till routerns konfigurations- och konfigurationswebbsidor via en webbläsare. För instruktioner om hur du kommer åt dina konfigurationsinställningar för den trådlösa routern, se routerdokumentationen eller din Internetleverantör.

Under den första registreringen visar SmegConnect-appen (som ett steg i "Lägg till produkt") nätverksnamnen på Wi-Fi-nätverk som din SMEG-enhet kan upptäcka runt sin plats. Om du inte ser namnet på ditt Wi-Fi-nätverk (SSID) kan ett av följande problem vara orsaken:

 1. Din Wi-Fi-router kan vara konfigurerad för att inte sända SSID. I det här fallet måste du ange ditt nätverksnamn manuellt eller aktivera SSID-sändning på din router. För instruktioner om hur du öppnar konfigurationsinställningarna för den trådlösa routern, se din routerdokumentation eller din Internetleverantör.
 2. Din SmegConnect-apparat kan vara för långt ifrån routern och Wi-Fi-signalstyrkan är otillräcklig. Se diskussionen om denna typ av problem i den särskilda FAQ.
 3. Din Wi-Fi-router kanske inte är på. Om din Wi-Fi-router är påslagen och rimligt nära din SmegConnect-enhet, upprepa apparatens registreringssteg igen, eftersom sökresultaten kan variera på grund av störningar orsakade av andra elektroniska enheter som mikrovågsugnar, larmsystem och trådlösa telefoner.

Lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk som används som standard vid första installationen skrivs vanligtvis ut på en etikett som är fäst vid routern, tillsammans med Wi-Fi-nätverksnamnet (även kallat "SSID"), och anpassat det eftersom du kanske kan hitta det genom att ansluta till din hemsides konfigurationswebbsidor via en webbläsare. För instruktioner om hur du öppnar konfigurationsinställningarna för den trådlösa routern, se din routerdokumentation eller din Internetleverantör.

SmegConnect-produkterna stöder endast WPA2-typ av kryptering, vilket ger den starkaste säkerhetsformen för Wi-Fi-kommunikation. Tidigare standarder som WPA och WEP stöds inte.

Ibland släpps programuppdateringar som rör anslutningens del av produkten. Om produkten är ansluten till Wi-Fi-hemnätverket laddas ned och installeras uppdateringar automatiskt. Under nedladdnings- och installationsfaserna avbryts anslutningstjänsten tillfälligt. Programuppdateringen bör inte ta längre tid än några minuter.

Informationen om anslutningsstatus och konfiguration för din produkt finns i mobilappen, under produktsidorna "Inställningar" ->; "Anslutning och annan information". Informationen som visas inkluderar: Molnregistreringsdatum, Wi-Fi-nätverksnamn och mottagen signalnivå, MAC-adress och mjukvaruversion av apparatanslutningskort, IPv4- och IPv6-nätverksadress, SW-överensstämmelses-ID (överensstämningsidentifierare med avseende på RED-direktivet) På apparater med avancerade skärmar finns samma information under menyn "SmegConnect" som finns i "Inställningar".

Om du har en smartphone, surfplatta eller PC som normalt är ansluten till ditt hem-Wi-Fi, kontrollera Wi-Fi-anslutningsikonen på deras skärm (vanligtvis en sekvens av vertikala eller böjda staplar som indikerar nätverkets signalkvalitet): om den här ikonen är korsad eller saknas, detta indikerar ett problem med Wi-Fi-nätverket i hemmet, även om den externa internetanslutningen fungerar. För att felsöka problem relaterade till ditt Wi-Fi-hemnätverk, se routerns instruktioner eller supportcentret för Internetleverantörer för hjälp. Om Wi-Fi-anslutningsikonen inte indikerar ett problem kan du kontrollera att internetanslutningen fungerar korrekt genom att försöka öppna www.google.com eller någon annan webbplats i webbläsaren. Om du gör detta med din smartphone och utför samma test genom att inaktivera mobilnätanslutningen kan du se till att Wi-Fi-anslutningsvägen fungerar. För att tillfälligt inaktivera din mobilmobiltrafik kan du inaktivera alternativet "datatrafik" i telefoninställningsmenyerna. Om webbläsartestet misslyckas, se routerns instruktioner eller supportcentret för Internetleverantörer för felsökningshjälp.

Stå framför SmegConnect-produkt där den är installerad och kontrollera att du kan surfa på Internet med din dator därifrån (om du använder en smartphone eller surfplatta, inaktivera tillfälligt mobilnätets datatrafik för att säkerställa att internetanslutning faktiskt tillhandahålls via ditt hem-WiFi-nätverk). Om webbsurfning misslyckas, kontrollera Wi-Fi-ikonstatusen på din enhet: om den indikerar låg signalstyrka (bara en stapel) eller signalförlust (korsad eller saknad ikon), kan din enhets position vara för långt ifrån din hemrouter och Wi-Fi-signalstyrkan är otillräcklig. I sådana fall kan du installera en 2,4 GHz Wi-Fi-repeater (även kallad Wi-Fi-extender), en enhet som finns tillgänglig i konsumentelektronikbutiker som gör att du kan utöka räckvidden för din Wi-Fi-router till mer avlägsna platser i huset.

Detta fenomen kan uppstå. Faktum är att de visade Wi-Fi-nivåerna kan ha en annan skala på den mobila enheten och på produkten. När man överväger frekvenser som används av Wi-Fi-teknik kan till och med några centimeter avstånd orsaka signalskillnader. Dessa nivåer kan till och med påverkas av skillnaderna i byggmaterial.

När du har registrerats för första gången behåller din SmegConnect-enhet dina Wi-Fi-nätverksinställningar och behöver inte ytterligare åtgärder, såvida inte dina Wi-Fi-inställningar ändras av någon anledning, till exempel om du byter ut din trådlösa router eller om du får en ny router från din Internetleverantör; i sådant fall:

a) Om du konfigurerar den nya routern med samma Wi-Fi-inställningar (nätverksnamn och lösenord) som den ursprungliga routern, ska alla dina Wi-Fi-enheter, inklusive dina SmegConnect-apparater, automatiskt ansluta till den nya Wi-Fi-router.

b) Om din nya router är konfigurerad med andra Wi-Fi-inställningar (nätverksnamn och lösenord) än de ursprungliga måste alla dina Wi-Fi-nätverksenheter, inklusive dina SmegConnect-apparater, konfigureras om med de nya inställningarna. För SmegConnect-apparater hänvisas till det specifika förfarandet i SmegConnect-appen (avsnittet "Inställningar" på produktsidorna).

 • Om den nya trådlösa routern har olika Wi-Fi-inställningar (nätverksnamn och lösenord) måste du konfigurera om SmegConnect-produkterna enligt proceduren i mobilappen (avsnittet "Inställningar" ->; Anslutning och annan information) på produktsidorna). Den nya Wi-Fi-routern måste fungera vid 2,4 GHz och krypteringsläget måste vara inställt på WPA2.
 • Om den nya routern har samma Wi-Fi-inställningar som den tidigare, bör SmegConnect-produkterna anslutas automatiskt igen.

Den här processen, tillgänglig i mobilappen i avsnittet "Inställningar" ->; "Anslutning och annan information" på produktsidorna, används för att konfigurera om Wi-Fi-inställningarna för din SmegConnect-produkt, om det finns variationer i referenser (nätverksnamn och lösenord) på den befintliga routern eller en ny som just ersatts. Precis som med registreringsprocessen kommer mobilappen att styra användaren steg för steg för att slutföra konfigurationen av nya Wi-Fi-inställningar på sin produkt.

Processen som finns tillgänglig i mobilappen gör att du kan ta bort en tidigare registrerad produktregistrering. Det måste utföras innan enheten registreras om igen (på samma konto eller på en annan). Anslutningssymbolerna / ikonerna på apparatens display kommer att fortsätta att fungera på samma sätt som när produkten registrerades. Processen som är tillgänglig på produkten återställer istället fabriksinställningarna för anslutningskortet: apparatkortet i appen fortsätter att finnas (tills den raderas enligt ovan), men enheten kommer inte att kunna ansluta och fjärrstyras längre.

Ja, SmegConnect-produkterna stöder den senaste generationens IPv6-adressering. IPv4 / IPv6-adresserna som förvärvats med en nätverksanslutning visas på enhetens anslutningsinställningar, tillgängliga i mobilappen eller på produkter med avancerade skärmar.

För att säkerställa att dina SmegConnect-produkter ansluts korrekt till Internet, se till att följande protokoll / portar inte blockeras av din router / brandväggskonfigurationer:

• portar 80, 8080 (HTTP)

• port 443 (HTTP / SSL)

• port 8883 (MQTT)

• port 123 (NTP)

• port 53 (DNS)