Produkter

Ny energimärkning

EU:s energimärkning infördes först 1995. Den utformades för att ge korrekt, igenkännlig och jämförbar information om hushållsprodukters energiförbrukning och anses vara en av drivkrafterna för tekniska framsteg inom vitvaror. Det är ett lagligt krav att denna etikett ska visas på produkten, i butikerna och på alla webbplatser.

Under åren har fortsatta förbättringar av energibesparande teknik höjt vitvaror till toppen av klassificeringsskalan, mellan A till A +++, men detta begränsar ytterligare tekniska framsteg. För att möjliggöra detta måste utrymmet mellan dessa energiklassificeringar omskalas och detta har resulterat i en ny energimärkning med nya mätningskriterier på plats. Den nya energimärket säkerställer gott utrymme inom branschen för utveckling och gör det möjligt för kunderna att jämföra produkter mycket lättare.

Vad förändras?

Den största förändringen är att de nuvarande effektivitetsgraden har omskalats och återgått till en enkel A-G-skalning, utan några plusstecken.
A +++ / A + finns inte längre.

Andra vanliga förändringar är:

  • QR-kod som länkar till en databas med åtkomst till produktens specifikationer.

  • Modellens energiförbrukning mer framträdande placerad mitt på etiketten.

  • Buller från A-D för alla produkter.

  • Piktogram ändras. Vissa förblir desamma medan andra är nya eller har reviderats för att återspegla nya test- eller mätmetoder.

Vilka produkter påverkas?

Denna uppdatering påverkar enbart följande produktkategorier:

Exempel på den nya energimärket illustreras till vänster.

Inga andra produktkategorier kommer att ändras till den nya energimärket just nu.

När börjar förändringen att gälla?

Från och med den 1 november 2020 kommer kunder och återförsäljare att hitta den nya etiketten (tillsammans med den nuvarande etiketten) som ingår i förpackningen. Detta är ett lagligt krav. Den nya etiketten behöver inte visas ännu, men ska förvaras redo för användning den 1 mars 2021 när enbart nya etiketter får visas i butiken och online.

1 NOVEMBER 2020

Gamla och nya energimärken kommer att levereras med produkten.

1 MARS 2021

Endast nya energimärkningsetiketter kommer att levereras till kunder, visas i butik och online.