Företag

Den senaste generationen av solceller

Smegs avancerade lösning för att minska företagets energikonsumtion

Medveten användning av råvaror och hållbara lösningar för framtiden är den röda tråden i synergin mellan Smeg och Enel X, två företag som gör innovation till en grundläggande del i deras verksamhet.

Smeg, som alltid har engagerat sig för produktionen av produkter som är Made in Italy, kombinerar sitt historiska kall för kreativitet med noggrann uppmärksamhet på sökandet efter lågeffektiva lösningar som hjälper till att göra företaget självförsörjande när det gäller energi. Samarbetet med Enel X, en leverantör av innovativa lösningar som driver den globala energiomställningen, är det senaste av projekten relaterade till skapandet av hållbart värde som företaget genomför.

Den innovativa utvecklingen innebär en konstruktion av den senaste generationens solcellsanläggningar vid Smegs produktionsanläggningarna i Guastalla (RE) och Bonferraro (VR), bestående av mer än 900 solcellsmoduler utrustade med effektoptimatorer. Anläggningarna, som varje år kommer att producera 4GWh energi, kommer att minska den totala genomsnittliga förbrukningen av de två anläggningarna med 25%, vilket förhindrar utsläpp av 22 tusen ton CO2 för Guastalla och 19 tusen ton för Bonferraro under de kommande 25 åren.