Hållbarbet

UTMÄRKELSER OCH CERTIFIERINGAR

Framstående design och teknisk skicklighet

Inte bara produkter, utan skapelser.

GOOD DESIGN

Smegs ledord, "teknologi som inreder", återspeglar företagets fokus på att både tillämpa avancerad teknologi och ha en stark känsla för design. De utmärkelser för produktdesign som Smeg erhållit genom åren bekräftar en långsiktig vision. Denna vision har förvandlat Smegs produkter från att enbart vara vitvaror till att bli genuina designikoner.

Se alla utmärkelser

CERTIFIERINGAR

Smeg är engagerade i att både leva och producera på ett sätt som värnar om framtida generationer. Företaget strävar aktivt efter att respektera vår planet och dess invånare, samt följer de hållbarhetsmål som satts upp av FN i Agenda 2030. Med strikta standarder gällande kvalitet, säkerhet och miljö visar Smeg sin långsiktiga vision. Men vilka är dessa standarder?

Miljöledningssystem

Det innebär att etablera en långsiktig frivillig miljöpolicy, med åtagande att minimera sin egen miljöpåverkan genom att förbättra sina miljöprestanda.

System för hantering av arbetsmiljö och säkerhet

Innebär att genomföra förebyggande åtgärder för att minimera de risker och faror som alla arbetare kan utsättas för på arbetsplatsen.

Kvalitetsledningssystem

Innebär att förvalta företagets resurser och produktionsprocesser så att de tillgodoser både kundernas och slutkonsumenternas behov, vilket i förlängningen förbättrar företagets rykte på marknaden.

ISCC (Internationell Hållbarhets- och Koldioxidcertifiering)

Fler och fler av Smegs köksprodukter innehåller komponenter gjorda av Tritan™ Renew, ett återvunnet kopolyester-material som används för att successivt ersätta nyproducerad plast.