Hållbarbet

PRODUKTIONSPROCESSER

Kvalitet och säkerhet är grunden för produktionsfilosofin.

Alla produktionsprocesser hos Smeg genomgår noggrann övervakning för att säkerställa att vi levererar produkter med högsta möjliga kvalitet och säkerhet.

Alla produkter genomgår därför en serie av kontroller, från design till tillverkning, som inte bara överensstämmer med internationella standarder, utan även följer vårt eget, ännu strängare, regelverk.

Smegs strävan mot ständigt högre säkerhetsstandarder i produktionskedjan leder till att vi år efter år investerar i de mest avancerade teknologierna. Detta gör det möjligt för oss att utföra mer noggranna och tillförlitliga säkerhetstester. Ett exempel på detta var att vi under 2022 implementerade en ny teknik för tillförlitlighetstester, vilket gjorde det möjligt för oss att identifiera eventuella riskområden i förväg och på så sätt optimera produktionsprocessen.