Hållbarbet

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP

Att begränsa förbrukning med sikte på kontinuerlig förbättring. Att minska energiförbrukning och kontrollera utsläpp i produktionsfaserna är nyckelelement för ett företag som siktar på att bli mindre påverkande på miljön.

Under 2021 kom 73% av all el som köptes in av koncernen, från certifierade förnybara källor.

Från och med 2021 har koncernen ingått ett partnerskap med EnelX för att utvidga solkraftsanläggningarna vid större produktionsställen.