Hållbarbet

TALANGREKRYTERING

En tillväxtstrategi med människor i fokus.

Fokuset för Smegs internationella tillväxtstrategi ligger i att utveckla individers talanger. Vår urvalsprocess är inriktad på att lyfta fram och förstärka individuella kompetenser, samtidigt som vi lägger stor vikt vid värderingar som stämmer överens med vår organisation. Genom engagemang, ansvarstagande, samarbete och en öppenhet inför internationella utmaningar ger vi varje medarbetare möjlighet till en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.

För Smeg är det viktigt att vara attraktiv för de bästa talangerna genom att hitta unga resurser genom följande aktiviteter.

  • Delta i karriärdagar på större universitet som Bocconi University, Alma Mater Studiorum och Milan Polytechnic
  • Utveckla masteruppsatsprojekt som slutarbete för företagspraktik.
  • Dela ut olika stipendier.

Vårt engagemang har lett till en ökning av nyanställningar med 55% mellan 2020 och 2021, där nästan 40% av de nyanställda är under 30 år. Läs mer om hur du kan skicka en spontan jobbansökan.

Kontakta oss