Hållbarbet

PERSONALUTBILDNING

Ett kontinuerligt engagemang för att utveckla tekniska och tvärfunktionella färdigheter.

Utbildning på Smeg innebär att ge alla anställda möjlighet att fullt ut realisera sin potential. Oavsett om det rör sig om praktikplatser, ledningspositioner eller tekniska befattningar, så är lärande ständigt i fokus för både professionell och personlig utveckling.

Resan börjar redan från första dagen. Alla anställda, från huvudkontoret i Italien och runt om i världen, deltar i en introduktionsperiod. Denna period är fokuserad på att fördjupa deras förståelse för våra produkter.

Därefter följer regelbunden utbildning som omfattar olika språk, miljöskyddsfrågor, säkerhet samt mjuka kompetenser, till exempel offentligt talande och användning av nya plattformar. Detta bidrar till att göra det dagliga arbetet mer effektivt och strömlinjeformat.

Under 2021 tillhandahölls totalt över 24 000 utbildningstimmar. Därtill genomfördes olika ledarskapsworkshops som genomfördes i samarbete med ledande italienska universitet.

MJUK KOMPETENS

Bland de mjuka kompetenser som Smeg anser vara grundläggande är retorik. Därför erbjuds alla anställda möjligheten att delta i årliga teoretiska och praktiska kurser.

UTBILDNING AV NYANSTÄLLDA

Alla nya medarbetare i våra europeiska dotterbolag får varje halvår en utbildning som omfattar våra produktlinjer, vårt varumärke och centrala delar av vår företagsstyrning

 

INTERNA UTBILDNINGAR

Smeg anordnar interna utbildningar för specifika positioner, i samarbete med institutioner som Bocconi-universitetet och Milanos tekniska högskola.