Hållbarbet

Dagligt välbefinnande

Arbeta säkert, varje dag.

Personalhanteringen inom företaget drivs av övertygelsen att genom att erbjuda en bra och hälsosam arbetsmiljö, kan vi förbättra människor livskvalité, stärka deras känsla av tillhörighet till företaget och skapa bättre gemensamma resultat.

Företaget prioriterar insatser för att värna om våra anställdas hälsa. Detta gör vi genom att:

  • Samarbeta med nationella föreningar som LILT, med syfte att erbjuda kostnadsfria screeningbesök för anställda samt rådgivning för att förbättra deras kostvanor.
  • Lanserat en portal för företagets personalvårdsprogram, vilket gör det möjligt för våra anställda att dra fördel av ett urval avtalade tjänster inom utbildning, hälsa, turism och välfärd
Att säkerställa en tillfredsställande balans mellan arbete och privatliv för alla anställda går hand i hand med att garantera de bästa säkerhetsförhållandena för dem. Vi har alltid ett akutteam som är edo att rycka in vid nödsituationer.