Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Toegang tot deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Toegang tot en browsen door deze site is alleen toegestaan ​​als deze algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Deze site kan niet worden gebruikt of bezocht zonder voorafgaande acceptatie van deze voorwaarden. Het gebruik van deze site impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1. Smeg S.p.A. behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De illustraties, gegevens en beschrijvingen op deze site zijn niet bindend en zijn louter illustratief. Voor een correcte installatie is het absoluut noodzakelijk om de relevante technische instructies voor elk apparaat te volgen. Deze site kan publicaties bevatten met onjuiste technische gegevens of drukfouten, die zo snel mogelijk naar goeddunken van SMEG SpA worden gecorrigeerd.De gegevens op deze site zijn mogelijk niet up-to-date, aangezien de site alleen is bijgewerkt op een periodieke basis. De gegevens die op de site worden gepubliceerd, kunnen worden gewijzigd lang nadat de producten of de gegevens die erop betrekking hebben, daadwerkelijk zijn gewijzigd.
2. Deze site en de informatie die erop staat, namen, afbeeldingen, foto's en reproducties, logo's en handelsmerken verwijzen naar SMEG S.p.A. en de aan haar gelieerde bedrijven en zijn exclusief en onderhevig aan bescherming met betrekking tot handelsmerken, octrooien en oneerlijke concurrentie. Alle producten, afbeeldingen en reproducties, het logo, handelsmerken en patenten van de producten zijn het exclusieve eigendom van SMEG S.p.A. en haar dochterondernemingen. Geen enkele andere partij heeft enige licentie of recht om deze goederen te gebruiken. De inhoud van deze site mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd in de zin van het toekennen van licentierechten of het gebruik van de producten of handelsmerken van SMEG SpA. Overtredingen zullen door SMEG SpA worden vervolgd in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken en patenten en tegen oneerlijke concurrentie.
3. De producten en diensten die op deze site worden beschreven, mogen worden geleverd als en sinds ze beschikbaar zijn, hoewel publicatie op de site geen enkele garantie (zelfs niet impliciet) inhoudt voor hun beschikbaarheid, verkoopbaarheid en geschiktheid voor bepaald gebruik en naleving van de huidige wetgeving. in elk afzonderlijk land.
4. Noch SMEG SpA, noch een van de aan haar gelieerde bedrijven kan contractueel of niet-contractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief indirecte of niet-gekwantificeerde schade) die voortvloeit uit de onmogelijkheid om deze site te gebruiken, het verlies van gegevens of winsten die kan op enigerlei wijze voortkomen uit of in verband worden gebracht met het gebruik van deze site.
5. SMEG S.p.A. kan deze toegangsvoorwaarden en alle andere delen van de site te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen.
6. SMEG S.p.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die met haar eigen website zijn verbonden, noch voor eventuele problemen die voortvloeien uit indirecte verbinding via links.
7. SMEG S.p.A. maakt reclame voor al haar producten op de site. Dit betekent niet dat alle producten in elk land op de markt worden gebracht, noch dat SMEG S.p.A. van plan is om al haar eigen producten in elk land op de markt te brengen, noch dat haar producten - indien op de markt gebracht - onmiddellijk in elk land verkrijgbaar zijn. Degenen die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van up-to-date informatie worden uitgenodigd om een ​​verzoek rechtstreeks naar de maatschappelijke zetel van SMEG S.p.A. te sturen.
8. Deze algemene voorwaarden voor toegang tot de site worden beheerst door de Italiaanse wet en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze site zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Reggio Emilia, Italië.
9. ELKE GEBRUIKER DIE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG AANVAARDT VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, WORDT UITGENODIGD OM HET GEBRUIK VAN DE SITE ONMIDDELLIJK TE STOPPEN

Mocht er meer informatie nodig zijn, schrijf dan naar [email protected]