Whistleblowing – Smeg Group

In het nastreven van de waarden van rechtmatigheid, integriteit en transparantie, wil de Smeg Group, door het aannemen van het nieuwe Whistleblowing system, haar medewerkers aanmoedigen om een actieve rol te spelen in het waarborgen van rechtmatigheid.

Hiertoe biedt, NV SMEG Belgium S.A. u de mogelijkheid om op een beschermde manier melding te maken van gedrag dat niet in overeenstemming is met haar Code of Ethics of van schendingen van nationale en Europese regelgeving die het algemeen belang of de integriteit van de NV Smeg Belgium S.A. schaden. 

 

Het Smeg S.p.A. meldkanaal

Het gebruikte rapportagesysteem maakt het mogelijk om berichten ook anoniem te versturen en garandeert vertrouwelijkheid door middel van geavanceerde encryptiesystemen gedurende het gehele rapportageproces. Het meldkanaal, EQS Integrity Line, wordt geleverd door EQS Group.

Hoe kan ik mijn rapport indienen en controleren?

Log in via volgende link. 

EQS IntegrityLine

Aan het einde van de procedure ontvang je een dossiernummmer (willekeurig toegekend) en een wachtwoord. Bewaar deze goed, je hebt ze nodig om de status van je dossier te volgen.