Toegankelijkheid

Wij zijn ervan overtuigd dat het internet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn en streven ernaar een website aan te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de omstandigheden en mogelijkheden.

Om dit te bereiken streven we ernaar zo goed mogelijk te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen leggen uit hoe we webinhoud toegankelijk kunnen maken voor mensen met een breed scala aan handicaps. Door te voldoen aan deze richtlijnen kunnen we ervoor zorgen dat de website toegankelijk is voor alle mensen: blinden, mensen met motorische beperkingen, slechtzienden, mensen met cognitieve beperkingen en meer.

Onze website maakt gebruik van AccessiWay-technologie die bedoeld is om de website te allen tijde zo toegankelijk te maken als redelijkerwijs mogelijk is. We maken gebruik van een toegankelijkheidsinterface waarmee personen met specifieke handicaps de UI (gebruikersinterface) van de website kunnen aanpassen aan hun persoonlijke behoeften.

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARINGEN DOWNLOADEN

www.smeg.com
www.sda.smeg.com
www.smegfoodservice.com

Lees de volledige toegankelijkheidsverklaring >

OPMERKINGEN, COMMENTAAR EN FEEDBACK

Ondanks onze inspanningen om alle pagina's en inhoud op de website volledig toegankelijk te maken, kunnen er nog steeds pagina's of secties zijn die niet volledig toegankelijk zijn, die bezig zijn toegankelijk te worden, of waarvoor een adequate technologische oplossing ontbreekt om ze toegankelijk te maken.

Toch zijn we voortdurend bezig onze toegankelijkheid te verbeteren, opties en functies toe te voegen, bij te werken en te verbeteren, en nieuwe technologieën te ontwikkelen en toe te passen.

Dit alles is bedoeld om het optimale niveau van toegankelijkheid te bereiken, volgens de technologische vooruitgang.

Voor hulp kunt u contact opnemen met [email protected]