Producten

NIEUWE ENERGIELABELS

Sinds maart 2021 gelden er nieuwe energielabels voor koeling, vaatwassers, wassen & drogen.

GESCHIEDENIS ENERGIELABELS

Het EU-energielabel werd voor het eerst ingevoerd in 1995. Het heeft tot doel nauwkeurige, herkenbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over het energieverbruik en wordt representatief geacht voor de technologische vooruitgang van de verschillende huishoudelijke apparaten. Op zeer eenvoudige wijze worden alle kleine en grote huishoudelijke apparaten in energieklassen ingedeeld.

DE LETTERS VAN DE ENERGIEKLASSEN

Elk apparaat draagt een etiket met een letter van het alfabet die het energieverbruik aangeeft, van de letter F voor de meest energievretende apparaten, tot A++, waarmee het verbruik juist maximaal wordt geoptimaliseerd. Het is wettelijk verplicht dit label aan te brengen op de apparaten, in de verkooppunten en op elke website.

NIEUWE ENERGIEKLASSEN VOOR HUISHOUDELIJKE APPARATEN

In de loop der jaren hebben voortdurende technologische verbeteringen op het gebied van energiebesparing grote huishoudelijke apparaten naar de top van de classificatieschaal gebracht, tussen A en A++, waardoor verdere technologische vooruitgang echter wordt beperkt. Om deze tendens te keren moet de kloof tussen deze energieklassen worden verkleind. Dit heeft geleid tot de invoering van nieuwe energielabels, van de letters A tot G die gelden voor koeling, vaatwassers, wassen en drogen en die de beoordelingscriteria veranderen. Het nieuwe energielabel geeft de industrie meer ruimte voor ontwikkeling en stelt klanten in staat producten veel gemakkelijker te vergelijken.

NIEUWE ENERGIELABELS SINDS MAART 2021

De belangrijkste verandering is dat de vroegere rendementsklassen zijn afgezwakt en zijn teruggebracht tot een eenvoudige A-G-indeling, zonder verdere differentiatie. De A++/A+-classificaties bestaan bijvoorbeeld niet meer.

Andere veel voorkomende wijzigingen zijn: 

QR-code gekoppeld aan een database die toegang geeft tot productspecificaties.

Het energieverbruik van het model wordt duidelijker weergegeven in het midden van het etiket.

Geluidsclassificatie van A-D voor alle producten.

Gewijzigde pictogrammen. Sommige blijven hetzelfde, terwijl andere nieuw zijn of zijn herzien in verband met nieuwe test- of meetmethoden.  

VOOR WELKE PRODUCTEN GELDEN DEZE WIJZIGEN?

Deze update heeft alleen gevolgen voor de volgende productcategorieën:

Voorbeelden van het nieuwe energielabel staan hiernaast afgebeeld.

Op dit moment zullen geen andere productcategorieën op het nieuwe energielabel overgaan.

SMEG APPARATEN MET NIEUWE ENERGIELABELS

Smeg apparaten met het nieuwe energielabel leveren de beste prestaties, zowel wat betreft prestaties als energiebesparing.

WANNEER ZIJN DEZE NIEUWE INSTRUCTIES VAN KRACHT GEWORDEN?

Het nieuwe energielabel, dat wettelijk verplicht is, is op 1 maart 2021 van kracht geworden voor alle fysieke en online winkels. Vanaf die datum kunnen klanten en winkeliers het nieuwe label in het product vinden.