Duurzaamheid

DAGELIJKS WELZIJN

Elke dag veilig werken

Het personeelsbeleid in de onderneming wordt gedreven door de overtuiging dat de kwaliteit van het leven van de mensen een noodzakelijke voorwaarde is om het gevoel bij de onderneming te horen te consolideren en te zorgen voor betere gezamenlijke resultaten, te beginnen met een gezonde en aangename werkomgeving.

Het bedrijf zet acties op de voorgrond om de gezondheid van alle werknemers te beschermen, zoals:

  • Samenwerkingsverbanden met nationale verenigingen zoals LILT, gericht op het gratis aanbieden van screeningbezoeken aan werknemers en advies om de voedingsnormen te verbeteren en het roken van sigaretten tijdens en na werktijd te ontmoedigen.
  • Activering van een portaal gewijd aan bedrijfswelzijn, waardoor werknemers kunnen profiteren van een reeks overeengekomen diensten: onderwijs, gezondheid, toerisme en welzijn. In 2022 werden meer dan 260 preventiebezoeken en gepersonaliseerde consultaties uitgevoerd.

Zorgen voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven voor alle werknemers gaat hand in hand met zorgen voor de beste veiligheidsomstandigheden voor hen: een noodteam staat altijd klaar om in te grijpen in geval van nood.